חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

מיכה פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ"ך היומי-מיכה · ט״ז בתשרי תש״פ

מיכה פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה התנ"ך היומי-מיכה · ט״ו בתשרי תש״פ

מיכה פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי-מיכה · י״ד בתשרי תש״פ

מיכה פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי-מיכה · י״ג בתשרי תש״פ

מיכה פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי-מיכה · י״ב בתשרי תש״פ

מיכה פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי-מיכה · י״א בתשרי תש״פ

עובדיה פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי-עובדיה · י׳ בתשרי תש״פ

יונה פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי-יונה · ט׳ בתשרי תש״פ

יונה פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי-יונה · ח׳ בתשרי תש״פ

יונה פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי-יונה · ז׳ בתשרי תש״פ