חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

מלכים ב' - פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 42 בסדרה מלכים · ט׳ באדר א׳ תשע״ט

שופטים - פרק י' המשך + פרק יא'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 12 בסדרה שופטים · ט׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 112 בסדרה התנ"ך היומי · ח׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים א' פרק כב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 111 בסדרה התנ"ך היומי · ז׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים א' פרק כא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 110 בסדרה התנ"ך היומי · ו׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים א' פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 109 בסדרה התנ"ך היומי · ה׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים א' פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 108 בסדרה התנ"ך היומי · ד׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים א' פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 107 בסדרה התנ"ך היומי · ג׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים א' פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 106 בסדרה התנ"ך היומי · ב׳ באדר א׳ תשע״ט