» שיעורים הרב משה לסקר

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

בדיקת חמץ

הרב משה לסקר · שיעור 13 בסדרה שיעורים לקראת פסח · ט״ו באדר תשפ״א

מצוות להנות נתנו

הרב משה לסקר · שיעור 6 בסדרה שיעור כללי מסכת סוכה · כ״א בתמוז תשע״ו

סוכה גזולה

הרב משה לסקר · שיעור 4 בסדרה שיעור כללי מסכת סוכה · כ״ז בסיון תשע״ו