» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

חרותנו וביעור חמץ

הרב יהושע ון דייק · שיעור 2 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

פרשת קרח

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בטבת תש״ס

פרשת חוקת

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בטבת תש״ס