חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

פרק א'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 2 בסדרה ספר שופטים · ט״ו באלול תשע״ח

פסקאות 10,12

הרב טוביה שלמה בר אילן · שיעור 6 בסדרה אורות התשובה · י״ב באלול תשע״ח

פסקאות 5,6

הרב טוביה שלמה בר אילן · שיעור 3 בסדרה אורות התשובה · י״א באלול תשע״ח

פסקאות 9,11

הרב טוביה שלמה בר אילן · שיעור 5 בסדרה אורות התשובה · י׳ באלול תשע״ח

פסקאות 7,8

הרב טוביה שלמה בר אילן · שיעור 4 בסדרה אורות התשובה · ח׳ באלול תשע״ח