חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

שופטים - פרק ד'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 3 בסדרה שופטים · ט׳ במרחשון תשע״ט

הקדמה למורה נבוכים

הרב מרדכי גרוס · שיעור 1 בסדרה מורה נבוכים · ח׳ במרחשון תשע״ט

פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה יהושע · ח׳ במרחשון תשע״ט

חלק א' פרק ג'

הרב טוביה שלמה בר אילן · שיעור 3 בסדרה דרך ה' · ח׳ במרחשון תשע״ט

פרק א' משנה א' המשך

הרב מרדכי גרוס · שיעור 2 בסדרה פרקי אבות · ח׳ במרחשון תשע״ט

מורה נבוכים חלק א פרק ב'

הרב מרדכי גרוס · שיעור 2 בסדרה מורה נבוכים · ז׳ במרחשון תשע״ט

פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה יהושע · ז׳ במרחשון תשע״ט

פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה יהושע · ו׳ במרחשון תשע״ט

פרק א' משנה א'

הרב מרדכי גרוס · שיעור 1 בסדרה פרקי אבות · ו׳ במרחשון תשע״ט