» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

במדבר פרק כו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 26 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · כ״א בניסן תשפ״א

במדבר פרק כה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 25 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · כ׳ בניסן תשפ״א

במדבר פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 24 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · כ׳ בניסן תשפ״א

במדבר פרק כג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 23 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · י״ט בניסן תשפ״א

במבדר פרק כב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 22 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · י״ח בניסן תשפ״א

במדבר פרק כא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · י״ח בניסן תשפ״א