חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

צפניה פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי-צפניה · כ״ו בתשרי תש״פ

צפניה פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי-צפניה · כ״ה בתשרי תש״פ

צפניה פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי-צפניה · כ״ד בתשרי תש״פ

חבקוק פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי-חבקוק · כ״ג בתשרי תש״פ

חבקוק פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי-חבקוק · כ״ב בתשרי תש״פ

חבקוק פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי-חבקוק · כ״א בתשרי תש״פ

נחום פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי-נחום · כ׳ בתשרי תש״פ

נחום פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי-נחום · י״ט בתשרי תש״פ

נחום פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי-נחום · י״ח בתשרי תש״פ

מיכה פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה התנ"ך היומי-מיכה · י״ז בתשרי תש״פ