חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

ירמיהו פרק כג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 23 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · י״ט בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק כב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 22 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · י״ח בסיון תשע״ט

שופטים - פרק י"ט

הרב שמעיה כרמל · שיעור 19 בסדרה שופטים · י״ז בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק כא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · י״ז בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · ט״ז בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 19 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · ט״ו בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · י״ד בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · י״ג בסיון תשע״ט