» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

דברים פרק כא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 22 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 19 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק טו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק יד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 15 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

פרק ו פסקה ז חלק א

הרב אהרון איזנטל · שיעור 1 בסדרה אורות ישראל · ט״ז באייר תשפ״א

מאמר יג'

הרב אהרון איזנטל · שיעור 2 בסדרה פחד יצחק לשבועות · ט״ז באייר תשפ״א